Μεζούρα 1,50 μέτρου σε κουτί πλαστικό διάφανο. Τυχαία επιλογή χρώματος.

Brand